Balpress NP80

Enkelt att använda NP balpressar

  • Inkastluckan öppnas och material läggs in.
  • Luckan stängs och pressning startar automatiskt.
  • Efter flera komprimeringar är en bal färdig - lampan för färdig bal tänds.
  • Dörren öppnas, balen bandas och tippas ut.
  • Balen transporteras bort.


Samtliga NP balpressar används på ett liknade sätt.
Att använda balpressar från NVA är:

  • Enkelt
  • Säkert
  • Effektivt
  • Lönsamt
  • Miljöriktigt