Frågor om balstorlek och vikt

Några vanliga frågor och svar.

Kan jag tippa ut innan färdigbal-lampan tänds?
Ja - genom att öppna luckan/dörren när pressplattan är i nedre vändläge kan presscykeln avbrytas och uttippning ske.
Detta förutsätter att materialet i kammaren är pressat.

Måste vi riva kartongerna innan pressning?
Nej, detta bör undvikas - resultatet kan bli en sämre bal.
Att riva kartongerna är vanligt vid användandet av en flerkammarpress, för då är volymen för ifyllnad begränsad.
Denna "ovana" kan sitta i vid byte till en frontmatad NP-maskin.

Hur ska jag lägg in well-lådorna?
Lägg in lådorna med botten upp och fördela dem jämnt i kammaren.


Kan jag pressa även små kartonger?
Ja - små lådor kan läggas i en större kartong så håller balen ihop bättre.

Hur många balar motsvaras av 5 m3 wellkartonger (ihopslagna)?
Detta beror på storleken av maskin - men 5 m3 motsvarar ca 150 kg well.
Källa: Renhållningsverksföreningen: Well (hopslagna kartonger 30 Kg/kbm +/- 5%)  00.11.21./LR
Med en NP80 blir detta 1 bal.
Tömmer ni 5 m3 flera gånger i veckan motsvarar varje tömning en bal från en NP80.

Varför ökar balvikten om pressplattan står nere en längre tid?
Detta gäller speciellt vid plastpressning, för då pressas mer luft ut ur materialet.
Med NP maskinens skruvdrift kan materialet hållas under press utan att förbruka någon energi!
Genom att använda detta knep under natten får man tyngre balar.

Vad är trög säkring?
På keramiksäkringar är det vanligt med en snigel som visar att säkringen är trög (se bild nedan).
Vid problem med säkringar, kontrollera att samtliga tre säkringarna är hela och använd trög säkring.
Med automatsäkringar är B: snabb, C: trög och D: extra trög.
Vi rekommenderar D för balpressar, för avbrottsfri drift.

Trög säkring 16 A