Mindre påverkan på vår miljö

Vi eftersträvar att ständigt förbättra vår verksamhet och dess påverkan på miljön.
Vi vill informera om de senaste åtgärderna för att visa vad vi genomför men hoppas även kunna inspirera andra till bra miljöval.
En sådan investering kan ju vara en balpress från NVA.
En balpress är inte bara lönsam ur ett ekonomiskt perspektiv utan minskar utsläpp genom färre transporter. Bidrar även till återvinning av well och plast som spar på viktiga resurser.
1 ton återvunnen plast motsvarar 4 ton råolja eller två ton koldioxid.
Ett ton returpapper motsvarar ungefär 14 träd.

  • Byte av belysning och placering av armaturer så att den totala belysningskostnaden sänks med upp till 30%.
  • Vi har nytt avtal om el som är endast från vatten- och vindkraftverk!
  • Byte av kompressor med bättre driftstyrning och därmed lägre elförbrukning.
    Värmen från kompressorn återvinns för uppvärmning av lokalen.
  • Isolering av fönster har setts över för mindre värmeläckage.
  • Allmänt underhåll av luftvärmepumparna för bibehållen verkningsgrad.
  • Åtgärder för renare kylvatten i maskinbearbetningen - ger färre byten och mindre avfall.