Historik

Företaget startade år 1964. Vi har tillverkat balpressar sedan mitten av 1960-talet. Tusentals balpressar har konstruerats och producerats genom åren.

Det är inte utan viss stolthet vi kan konstatera att även maskiner som är 30-40 år gamla fortfarande fungerar och brukas dagligen.

Vi är kvalitetscertifierade sedan 1996 och detta visar att vi tar vårt kvalitetsarbete seriöst.

Vi har byggt många olika produkter men idag är focus helt på den nya NP-serien av balpressar, som med sitt unika drivsystem ger en mycket driftsäker, kompakt och tyst maskin.

Vi exporterar en stor andel av det vi tillverkar (cirka 70-80%). Vår försäljning sker via representanter runt om i världen.

http://nva.se//Upload/Pages/383/604/s_BP80_Try_to_beat_me.jpg
En balpress från 70-talet som fortfarande är i bruk
http://nva.se//Upload/Pages/383/604/s_NVA 1970 BI.jpg
Bengt och Hjalmar vid en balpress år 1971