NP60-II - En mellanstor balpress

NP60-II är storebror till NP40.
NP60-II är bredare, har högre presstryck och större kapacitet.

Den unika konstruktionen ger en balpress med små yttermått, stor inkastöppning och bra balvikt. Material som kan pressas är: well, papper, kartong, plast, etc.
NP60-II är dessutom tyst, snabb och är inte mer än 1,85 m hög!

 • Pålitlig & tyst skruvdrift
 • Stor inkastöppning och låg inkasthöjd
 • Autostart efter inlastning
 • Säker & enkel utbalning
NP60-II i kombination med säckställ är en kostnadseffektiv lösning. NP60-II kan utan problem ta emot 240 liters säckar tack vare sin stora inkastöppning.

Nya tekniska lösningar som ytterligare effektiviserar och förenklar arbetet vid maskinen är:
 • Plug'n Press - styrsystemet övervakar maskinen vid drifttagning och under drift.
 • Stay'n hold - pressplattan förblir stående i nedre läget (med full presskraft) och pressar ihop balen - för ännu kompaktare balar. Detta utan elförbrukning!
 • Autostart - Pressning startar efter stängning av inkastluckan.

  http://nva.se//Upload/Pages/380/561/s_NP60II FS1 Front IMG_2246.jpg
  NP60-II med nya funktioner 2013
  http://nva.se//Upload/Pages/380/561/s_NP60II FS vy_uppehöger IMG_2248.jpg
  Luckan stannar som standard rakt ut men kan även fällas helt ned.
  http://nva.se//Upload/Pages/380/561/s_NP60II front lucka90grader plast IMG_2241.jpg
  Låg inkasthöjd och rejäl ifyllnadsvolym. Stäng luckan för automatisk start.
  http://nva.se//Upload/Pages/380/561/s_Plasticbale of bags.jpg
  NP60-II klarar att hantera 240 liters säckar tack vare sitt stora inkast
  http://nva.se//Upload/Pages/380/561/s_Inkast kartonger NP60.jpg
  NP60 tar en stor volym kartonger
  http://nva.se//Upload/Pages/380/561/s_Panel IMG_2174.jpg
  NP60 kan enkelt anpassas för önskade tilläggsfunktioner.
  http://nva.se//Upload/Pages/380/561/s_NP60_II använda balpress Dra band genom pressplattan.jpg
  Efter bandning tippas balen ut med den inbyggda uttippningen.