Tusentals användare väljer produkter från NVA

Butiker, industrier, sjukhus, hotell, restauranger, bensinstationer, flygplatser, banker, marina miljöer etc.

Använd en balpress och minska volymen av det hanterade materialet med upp till 95 %. Placera balpressen nära källan - så att all hantering minskas, även den interna. Detta ställer krav på att maskinen har små mått och en tyst drift. Alla NP-balpressarna kan enkelt flyttas och omplaceras med hjälp av handtruck - en effektiv och flexibel lösning. 

Produkter

NP 40-II

NP40-II är tyst, snabb och är inte mer än 1,79 m hög!
NP40 är lillebror till NP60 och är inte lika bred.
Hanteras med handtruck för enkel placering eller omplacering.
Mycket bra vid trånga utrymmen.
Enkel att jobba med, har inbyggd uttippning och samma styrsystem och säkerhet som de stora maskinerna.
NP 60-II

Ny version av NP60.
NP60-II är tyst, snabb och är inte mer än 1,85 m hög!
Har ca 50% mer kapacitet än NP 40.
Kan enkelt placeras/omplaceras med handtruck.
Material som kan pressas är:
well, papper, kartong, plast, etc.
NP 80-II - storsäljaren

Uppföljare till BP80/NP80 som är tillverkad i tusental och finns idag över hela världen.
NP80 har en totalhöjd under 2 meter och stor inkastlucka.
NP80 utmärker sig genom att vara enkel att använda effektivt.

NP 100-II, nu ännu effektivare

Uppföljare till NP100, nu med ännu större kapacitet på mindre golvyta.
NP 100-II är mer lättarbetad än någonsin, även tystare och mer kraftfull.

Vår största balpress med verklig kapacitet för både well och plast.
HP 25 -  Handpress utmärkt för plastfolie.
BP 240 - SäckställBalpressar

NP 40-II

 NP60-II
  NP80-II
http://nva.se//Upload/Pages/372/658/s_HP25%20500W_634774752000000000.jpg